تعداد کل بازدید کنندگان: 355160
  تعداد بازدید کنندگان امروز: 0
  تعداد بازدید کنندگان دیروز: 0
  کاربران آنلاین: 69
پیام روز:
طرحهای پژوهشی اجرا شده در دانشگاه

 

ردیف عنوان طرح پژوهشی گروه آموزشي * رويكرد طرح بودجه تصويبي به ريال تاريخ شروع  شماره نامه و تاريخ خاتمه نام مجری امتیاز 
1 تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه مدیریت کاربردی 32000000 89 13-11006 اسماعیل عمرانزاده  

   آدرس: آذربایجانشرقی - ممقان - بلوارشهید باهنر

   کد پستی: 5375113135

   شماره تماس: 34325701-041

   نمابر: 34325701-041

   پست الکترونیکی: Copyright © 2014, www.pjeco.ir                                                                            Info@iaumamaghan.ac.ir