تعداد کل بازدید کنندگان: 355160
  تعداد بازدید کنندگان امروز: 0
  تعداد بازدید کنندگان دیروز: 0
  کاربران آنلاین: 7
پیام روز:
لیست مقالات چاپ شده اعضای هیئت علمی

مقالات چاپ شده در کنفرانس داخلی

 

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کاهش انرژی  مصرفی و افزایش عمر شبکه حسگر بیسیم جهت افزایش قابلیت اتکا کامپیوتر   شفاهی نیما جعفری نویمی پور کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات 1389
ارائه دو الگوریتم جدید برای کنترل توپولوژی و افزایش تحمل پذیری شبکه های حسگر بیسیم نا متقارن کامپیوتر   شفاهی نیما جعفری دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران   1389
مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد عقلانی-هیجانی-رفتاری در افسردگی دانش آموزان دختر دبیرستانی کامپیوتر   شفاهی لیلی قلی زادبرهانی محموعه مقالات سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران  1389

 

تاثیر فناوریهای نوین در آموزش سنتی معماری ایران معماری   سخنرانی شفیقه علی اصل همایش ملی اندیشه ها وفن آوری های نودرمعماری 91  
عوامل موثر بر استقرار دولت الکترونیک در گمرک جمهوری اسلامی ایران مدیریت   سخنرانی محمد بخت آزمای کنفرانس بین الملی مدیریت  92  

مقالات چاپ شده در کنفرانس خارجی

 

Dynamic Neural Network for AGCin Restructure PowerSystem     شفاهی مالزی کامل صباحی 2010
The new Genetic Based Method with Optimum Number of super Node in Heterogeneous Wireless Sensor Network for Fault Tolerant System     شفاهی اسپانیا نیما جعفری نویمی پور 2009
Brain focal activation detection  with MEG signals using combination method     شفاهی   مهدی رجبیون 2010
Recurrent Fuzzy Neural Network for DC_motor control برق   شفاهی مالزی کامل صباحی 2011
application of ANN technique for DC_motor control by using FELApproches برق   شفاهی مالزی کامل صباحی 2011
the theoretical framwork of the necessity of conducting operational auditing in iran حسابداری 73/336805 سخنراني  مالزی آرش درخشانمهر 8/23/2012

مقالات چاپ شده در مجلات

 

The Lgws Method for Tabriz Control   نیما جعفری  نویمی پور International journal of control,and systems ISI 2010  
Annovel fast version of particle swarm optimization method applied to the problem of optimal capacitor placement in radial distribution system   محمد پور محمود آقا بابا International journal of scientific &engineering research  ISIغیر  2010 2229-5518
Estimation of lmage corruption lnve rse Function and lmage Restoration using a PSO_based Algorithm   محمد پور محمود آقا بابا International journal of computer applications ISIغیر  2010 0975-8887

 

 

A new Efficient Approach to Decrease Energy Consumption in WSNs Clustering   نیما جعفرنویمی پور JOURNAL OF WIRELESS SENSOR NETWORK ISI 2011  
Thermodynamic properties of salophen schiff base +lonic liquid ([Cnmlm][Br]+Dimethylformamide Ternary Mixtures at298.15k   رسول الهامی کلوانتی JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING DATA ISI 2011 0021-9568
Design of a sliding mode controller for synchronizing chaotic systems with parameter and model uncertainties and external disturbances   حسن فیضی TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL ISI 2011 0142-3312

 

Globalization and the Role of E-Commerce in Its Expansion مدیریت محمد بخت آزمای Journal of Basic and Applied
Scientific Resear
ISI زمستان 91 2090-4304
"The Comparative Studying of Shirata Bankruptcy Forecasting Model with
Iran’s
حسابداری حمید عباسخانی Journal of Basic and Applied
Scientific Resear
ISI آذر 91 2090-4304
nonsingular terminal sliding mode approches applied to synchonize chaotic system with ریاضی حسن فیضی Chinese Physics wos خرداد 91 067301-069203
Thermodynamic Properties of Salophen Schiff Base + Ionic Liquid ([CnmIm][Br]) + Dimethylformamide Ternary Mixtures at 298.15 K شیمی رسول الهامی کلوانق journal of chemical and engineering data wos فروردین 91 0021-9568
Effect of an ionic liquid on the volumetric behavior of tetradentate N2O2 type Schiff bases in DMF at T = (308.15 to 328.15) K شیمی  الهامی کلوانق The Journal of Chemical Thermodynamics wos خرداد 91 0021-9614
evaluation of accrual quality on the bsis of accrual balance حسابداری آرش درخشانمهر African Journal of Business Management ISI تیر 91 1993-8233
On The Effect of Translation on
Promoting Reading Comprehension in ESP
زبان فردوس پویا j of basic an applied scintific research ISI آبان 91 2090-4304
surverying the mutual relationship bitwin productivity and the quality of work life in human resource حسابداری محمد کلامی Journal of Basic and Applied
Scientific Research
isi فروردین92 2090-4304
Effect of ionic liquid on the solvation behavior of nonaqueous N,N′-salicylidenephenylediamine Schiff base (Salophen) solutions at 298.15 K شیمی رسول الهامی کلوانق The Journal of Chemical Thermodynamics wos شهریور 92 0021-9614
Application of scaled particle theory to the partial molar volumes of some tetradentate N2O2 type Schiff bases in ionic liquild+DMF شیمی رسول الهامی کلوانق Fluid phase Equilibraia wos 92 مهر 0378-3812
eFFect of ionik liquid on the solvation behavior of nonaqueous N,N_salicylidenephediamine Schiff base(Salophen)solutions at 298.15_318.15k شیمی رسول الهامی کلوانق The Journal of Chemical Thermodynamics wos 92 فروردین 0021-9614
بررسی تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری منابع انسانی مدیریت محمد کلامی-عمرانزاده فراسوی مدیریت دانشگاه آزاد واحد تبریز ISC مهر 91 2008-8736

   آدرس: آذربایجانشرقی - ممقان - بلوارشهید باهنر

   کد پستی: 5375113135

   شماره تماس: 34325701-041

   نمابر: 34325701-041

   پست الکترونیکی: Copyright © 2014, www.pjeco.ir                                                                            Info@iaumamaghan.ac.ir