تعداد کل بازدید کنندگان: 355160
  تعداد بازدید کنندگان امروز: 0
  تعداد بازدید کنندگان دیروز: 0
  کاربران آنلاین: 22
پیام روز:
اعضای هیئت علمی صنایع غذایی

 

آقای دکتر افشین جوادی 

دکتری بهداشت مواد غذایی

دریافت رزومه

 

 

 

آقای دکتر جعفر کمانی

دکتری بهداشت مواد غذایی

دریافت رزومه

 kamani_jafar@yahoo.com

 

 

عیسی فتح الهی 

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

دریافت رزومه 

 

 

فرناز یحیوی 

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

دریافت رزومه 

 

   آدرس: آذربایجانشرقی - ممقان - بلوارشهید باهنر

   کد پستی: 5375113135

   شماره تماس: 34325701-041

   نمابر: 34325701-041

   پست الکترونیکی: Copyright © 2014, www.pjeco.ir                                                                            Info@iaumamaghan.ac.ir