کمیته انضباطی
 کمیته­ های انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشجویی
 

با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، کمیته های انضباطی به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه، مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان می­باشد. پس از وصول گزارش تخلف، پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به کمیته بدوی ارجاع می­گردد. در صورت محکومیت در مرحله بدوی، دانشجو می­تواند ظرف مدت قانونی (15روزکاری) از زمان ابلاغ رای، نسبت به رای صادره درخواست تجدید نظر نماید که رسیدگی به این درخواست در حیطه وظایف کمیته انضباطی تجدید نظر می­باشد.

اهم وظایف دیگر این حوزه عبارتند از:

1-  بازرسی از کلیه حوزه­ های امتحانی در زمان برگزاری امتحانات، بررسی و انجام تحقیقات لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته و تنظیم صورتجلسه جهت دانشجویان متخلف و ارائه آن به مسئولین ذیربط

2-  بررسی گزارشات دریافتی حوزه­ های مختلف واحد در خصوص دانشجویان خاطی جهت طرح در کمیته انضباطی بدوی و تجدیدنظر

3-  بررسی و تشکیل پرونده، تکمیل فرمهای مربوطه، اخذ گزارشات لازم برای دانشجویان متخلف، احضار دانشجویان و اخذ دفاعیات مکتوب و تدوین مستندات لازم توسط کمیته انضباطی بدوی یا تجدید نظر

4-  انجام هماهنگی های لازم جهت تشکیل کمیته انضباطی بدوی و تجدید نظر

5- رسیدگی به جرائم عمومی، قضایی، آموزشی، اداری، سیاسی، امنیتی و اخلاقی دانشجویان واحد در کمیته انضباطی بدوی و تجدیدنظر

6-  هماهنگی و اقدام لازم در خصوص تشکیل کمیته تجدید نظر و بررسی و رسیدگی به درخواست دانشجویان خاطی در این کمیته و صدور رأی نهایی

7- پاسخگویی به کلیه استعلامات ارسالی به کمیته انضباطی در خصوص وضعیت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و .... از مراجع ذیصلاح مانند حراست، گزینش، سایر واحد های دانشگاهی و نهادهای دیگر و ... در مورد فارغ التحصیلان و دانشجویان در حال تحصیل

8-  بررسی پرونده انضباطی دانشجویان متخلف قبل از تشکیل جلسه کمیته انضباطی بدوی جهت رفع نقص و تفهیم اتهام

9-  انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی برای تخلفات اخلاقی دانشجویان

10-تشکیل جلسات توجیهی قبل از برگزاری امتحانات برای تمامی افرادی که به عنوان مراقب در جلسات امتحانی حضور دارند.


آیین­ نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات

 

 تخلف:

نقض مقررات جلسه امتحان و هرآنچه که موجب افزایش دانسته­های دانشجو نشود که اعم مصادیق عبارتند از: همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت، موبایل، ام پی تری پلیر، ماشین حساب و... (مگر با مجوز استاد مربوطه)، نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحانی، ترک جلسه امتحان پس از رویت سؤالات و قبل از امضای لیست حضور و غیاب، فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سؤالات

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می­شود. در صورت تکرار تخلف، تنبیه به یکی از تنبیهات بندهای 10 تا 12 قابل تشدید است.

تقلب: استفاده از هر آنچه که دانسته­های دانشجو را در جلسه امتحان افزایش داده یا موجب تغییر نمره درس مربوطه شود و مصادیق آن عبارتند از: استفاده غیر مجاز از کتاب، جزوه، یادداشت، ماشین حساب، تلفن همراه، ام پی تری پلیر و...

متخلف به تنبیه مندرج در بند 7 ماده 5 و یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 محکوم می­شود درصورت تکرار، تنبیه به بند 7 و یکی از بندهای 11 تا 14 قابل تشدید است.

خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحاء ورقه و پاره کردن آن

متخلف به تنبیه مندرج در بند 7 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 12-10 ماده 5 آیین­ نامه انضباطی دانشجویی محکوم می­شود.

فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان

متخلف به تنبیه مندرج در بند 7 ماده 5 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 تا 14 محکوم می­شود.

شرکت به جای دیگری در امتحان

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 تا 14 محکوم می­شود.

- تنبیهات

کمیته های انضباطی می توانند پس از رسیدگی به تخلفات گزارش شده در صورت احراز انجام تخلف/تقلب تنبیهاتی را از میان تنبیهات زیر اعمال کنند.

1. احضار و اخطار شفاهی

2. تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

3. توبیخ کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4. تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5. توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6. حذف درس مربوط به تخلف

7. دادن نمره 25% در درس یا امتحان مربوط به تقلب

8. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت باقیمانده از تحصیل

9. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.

10. ممنوعیت انتخاب بیش از 14 واحد در ترم آینده (با در نظر گرفتن مفاد آیین­نامه آموزشی برای مقاطع مختلف)

11. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

12. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات

13. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

14. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

15. تغییر محل تحصیل دانشجو در واحدهای منطقه