فرمها و آیین نامه های کارشناسی ارشدفایلها و فرم ها

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفعنوانتوضیحات
1 مدارک لازم جهت جلسه دفاع و نحوه تکمیل کردن فرمها  
2 فرم ارائه مقاله در صورت ارائه مقاله تکمیل گردد.
3 فرم عدم ارائه مقاله در صورت عدم مقاله تکمیل گردد.
4 فرم ارزیابی پژوهشی ورودیهای 95 و بعد این فرم شامل دانشجویان ورودی 95 و بعد می باشد.
5 فرم تاییدیه صحافی پایان نامه بعد از دفاع از پایان نامه، تصحیح موارد گفته شده در جلسه دفاع توسط اساتید امضا گردد و تحویل امور پژوهشی دانشگاه تا برای صحافی توسط دانشجو اقدام گردد.
6 فرم تحویل نسخه های صحافی تحویل نسخه های صحافی و سی دی پایان نامه و اخذ امضاء
7 فرم ثبت نهایی نمره این فرم را به همراه کلیه مدارک بصورت تایپ شده تحویل امور پژوهشی گردد.
8 فرم شرکت در جلسات دفاع دانشجو باید حداکثر در 3جلسه دفاع شرکت نماید. پس از تکمیل و اخذ امضاء به مسئول پژوهش تحویل گردد.
9 فرم ارزشیابی پایان نامه این فرم بصورت تایپ شده در یک نسخه چاپ شود و هنگام دفاع به مسئول پژوهشی تحویل داده شود.
1      تعداد کل صفحات:  1