بخشنامه زمانبندی ثبت نام تسهیلات بانکی به دانشجویان

اعلام زمانبندی ثبت نام اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قرض الحسنه مهر ایران به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 1398/05/15