برگزاری اولین دوره آموزشی مشترک دانشگاه آزاد اسلامی ممقان و خانه صنعت و معدن استان اذربایجان شرقی تحت عنوان ”مکالمات و مکاتبات تجاری بین الملل”

1397/11/04


پیرو تفاهم نامه فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی ممقان و سازمان صنعت معدن تجارت استان آذربایجان شرقی اولین دوره آموزشی مشترک تحت عنوان ”مکالمات و مکاتبات تجاری بین الملل” بعد از برنامه ریزی های اولیه و ثبتنام از مدیران بازرگانی شرکت ها و نهادهای استان در روز چهارشنبه ۳/۱۱/۹۷ برگزار
گردید.
در این دوره که برای اولین بار در استان انجام پذیرفت،بالغ بر ۳۰ نفر متقاضی حضور داشتند و آقای دکتر ناصر دشت پیما مدرس دوره و دکتر حسن فیضی مدیر اجرایی دوره بودند.
این دوره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۷ در محل سالن جلسات سازمان صنعت˓ معدن واقع در بلوار ۲۹بهمن روبروی جام جم ادامه دارد.