راه اندازی مرکز روانشناختی و مشاوره 1397/10/27


مرکز روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان با هدف ارائه خدمات به دانشجویان عزیزراه اندازی شده است. عزیزان میتوانند جهت هماهنگی و تعیین وقت قبلی با مدیر امور دانشجویی خانم قندچی تماس بگیرید
تلفن: 34325701
داخلی 102