نشست تخصصی GIS(چالشها و رهیافتها)


این نشست به تاریخ 22 آذر 1397 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد ممقان برگزار شده و با سخنرانی آقای مهندس محمدرضا اکبری(مدیرکل نقشه برداری منطقه شمالغرب) و مهندس سینا معتمد(عضو هیات علمی دانشگاه لیتورال فرانسه) همراه خواهدبود