رخداد پژوهشی

51 اولویت پژوهشی سال 97 دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

برگزاری نمایشگاه ربع رشیدی در نمایشگاه های بین المللی تبریز

بررسی کارگاه آموزشی با همکاری بسیج دانشجویی آذرشهر و آموزش فنی و حرفه ای آذرشهر